თბილისის ტური

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


თბილისის ტური


2016 წლის 23 აპრილს, ბიზნესისა და მართვის სკოლის ტურიზმის პროგრამის სტუდენტებს ჩაუტარდათ თბილისის მთავარი ტურისტული მარშრუტის საჩვენებელი ტური, პროფესორ ლელა გიორგაძის ხელმძღვანებლობით.

 

სტუდენტები გაეცნენ ძველი თბილისის მნიშვნელოვან ძეგლებს. ამ ტურით მათ ახალი გამოცდილება შეიძინეს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების თვალსაზრისით და თბილისის ლოკალური ტურისტული პოტენციალი შეისწავლეს.

 

საკონტაქტო პირი:  მაკა ფირანაშვილი, m.piranashvili@gruni.edu.ge