სტუმარი-პროფესორი ფრიდონ ინჯია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუმარი-პროფესორი ფრიდონ ინჯია


106-ე აუდიტორიაში ჩატარდა ფრიდონ ინჯიას ლექცია თემაზე - „საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი“. ლექცია ინტერაქტიური იყო. სტუდენტების ინტერეირესი სალექციო თემის მიმართ მაღალი აღმოჩნდა - დაისვა ბევრი შეკითხვა, გაიმართა დებატები დასმული პრობლემატიკის გარშემო.

 

ლექციის შემდეგ, ბატონმა ფრიდონმა განსაკუთრებულად აღნიშნა სტუდენტთა მომზადების მაღალი დონე, ხაზი გაუსვა ახალი კამპუსის ორიგინალობას და მომავალი თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა.