სემინარი გერმანელი პროფესორის მონაწილეობით

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სემინარი გერმანელი პროფესორის მონაწილეობით


სამართლის სკოლის და საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის სტუდენტებისთვის ჩატარდა სემინარი გერმანიაში ემიგრირებული ქართველი პროფესორის, ელიკო წიკლაური-ლამიხის მონაწილეობით. განხილულ იქნა გარდამავალი მართლმსაჯულების პრობლემები საქართველოს და გერმანიის მაგალითზე, რამაც სტუდენტთა დიდი ინტერესი გამოიწვია. გაიმართა დისკუსია სხვადასხვა კონცეფციისა და სასამართლო პრაქტიკის გარშემო.