ჯონ დიუი - „თავისუფლება და კულტურა“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჯონ დიუი - „თავისუფლება და კულტურა“

დასრულდა მუშაობა საგრანტო პროექტზე „ჯონ დიუი - თავისუფლება და კულტურა“. პროექტის განხორციელება დაიწყო 2013 წლისივნისში და დასრულდა 2014 წლის დეკემბერში.

 

თარგმანი შეასრულა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელმა გიორგი თავაძემ. თარგმანის რედაქცია შეასრულეს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლებმა: პროფ. თენგიზ ირემაძემ და პროფ. ლალი ზაქარაძემ.