გამარჯვება ISEC-ის პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გამარჯვება ISEC-ის პროგრამაში

სოციოლოგიის საბაკალავრო  პროგრამის სტუდენტმა მირანდა თედეშვილმა გაიმარჯვა სტუდენტთა საერთაშორისო საგანმანათლებლო საბჭოს (ISEC) მიერ ჩატარებულ კონკურსში. 2014 წლის ზაფხულში იგი გაემგზავრება პოლონეთში და მონაწილეობას მიიღებს იქ დაგეგმილ საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.