გამარჯვება Erasmus mundus-ის პროექტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გამარჯვება Erasmus mundus-ის პროექტში

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტმა ნათია გამყრელიძემ გაიმარჯვა ევროკავშირის Erasmus mundus-ის პროექტში. ამ პროექტის ფარგლებში ნათია გაემგზავრება შევედეთში და 2014-2015 სასწავლო წელს დაჰყოფს მალმოს უნივერსიტეტში.