დოქტორანტ გიორგი თავაძის ბლოკ-სემინარი II

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დოქტორანტ გიორგი თავაძის ბლოკ-სემინარი II

ა. წ. 28 ივნისს გაიმართება ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის (ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამა),  გიორგი თავაძის მეორე ბლოკ-სემინარი თემაზე: „ფილოსოფიური გეოგრაფია. ახალი ფილოსოფიური დისციპლინის დაფუძნების შესახებ.“

 

ჩატარების დრო და ადგილი: 17:00 სთ., 402-ე აუდიტორია