ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის გიორგი გიგაურის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის გიორგი გიგაურის დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის - გიორგი გიგაურის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „დემოკრატიული სუვერენიტეტის მოდელი და ლიბერალური მოქალაქეობის პარადოქსი ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის მაგალითებზე“. დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი მიხეილ გოგატიშვილი.

 

დისერტაციის დაცვის, პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის შემფასებელი საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით, გიორგი გიგაურს მიენიჭა პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორის აკადემიური ხარისხი, ხოლო გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.

 

საკონტაქტო პირი: თამარ ღლონტი; t.glonti@gruni.edu.ge