სტუდენტების სართაშორისო მობილობა გერმანიაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების სართაშორისო მობილობა გერმანიაში


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სტუდენტებმა ლევან გუგუშვილმა და ლია რობაქიძემ  შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსის საფუძველზე, გერმანიის ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში 6 თვით ბიზნესის ადმინისტრირების კურსი გაიარეს. ისინი თვლიან, რომ მშობლიურმა  უნივერსიტეტმა მათ დიდი შანსი მისცა საზღვარგარეთ პროფესიული ცოდნის მიღებისა და გამოცდილების შეძენის თვალსაზრისით, რაც შრომის ბაზარზე დასაქმებაში მნიშვნელოვნად დაეხმარებათ.