არჩილ ჯანიაშვილი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


არჩილ ჯანიაშვილი

ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის I დონის სტუდენტი არჩილ ჯანიაშვილი ჩარიცხულია ჯონსის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (აშშ) დისტანციური სწავლების პროგრამაზე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და აღნიშნულ უნივერსიტეტს შორის არსებული ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტს მიენიჭება ორივე უნივერისიტეტის აკადემიური ხარისხი და დიპლომი.