,,ტრანს ადამიანი - 2009”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


,,ტრანს ადამიანი - 2009”

 

2009 წლის 10 ოქტომბერს თეიმურაზ ფაფერაშვილის შემოქმედებით სახელოსნოში გაიმართა დებატები თემაზე ,,ტრანს ადამიანი”. მოხსენება წარმოადგინა  II კურსის სტუდენტმა გეგა რევაზაშვიმა. მოხსენების შემგეგ საილუსტრაციოდ ნაჩვენები იქნა ამერიკული ფილმი “სუროფგატები”. ჩატარდა წარმოდგენილი პრობლების განხილვა.