სტუდენტების მონაწილეობა საერთასორისო გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა საერთასორისო გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ,,აისეკ საქართველოს” შორის დადებული პარნიორული ხელშეკრულების ფარგლებში უნივერსტეტის სტუდენტებს საშუალება აქვთ სტაჟირება გაიარონ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 

 

,,აისეკი” არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი საერთაშორისო ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელიც ახალგაზრდებს აძლევს საშუალებას განავითარონ ლიდერული პოტენციალი, რომ იქონიონ დადებითი გავლენა საზოგადოებაზე. “აისეკი” 62 წლიანი გამოცდილების შედეგად წარმოდგენილია 107 ქვეყნის 2200-ზე მეტ უნივერსიტეტში.

 

აისეკ საქართველომ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში ჩაატარა საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების შესარჩევი ეტაპები და შედეგად შეარჩია 23 სტუდენტი რომელთან მონაწილეობის მიიღება შეუძლიათ საერთაშორისო პროგრამებში, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მაშტაბით. 

 

3 შესარჩევი ეტაპის  შემდეგი სტუდენტი შეირჩნენ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. ესენი არიან: 

 

1. თეა ღვინაძე – Hჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

2. თამუნა ჭურკვეიძე H- ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

3. ლაშა ნამგალაძე – სამართლის სკოლა

4. თამარ კორინთელი – ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 

5. ანა ლაგაზიძე  – ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 

6. თამარ დავითაძე – ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 

პროექტი 50 % დაფინანსებულია აისეკის მიერ.