სტუდენტების მობილობა ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლაში (უნგრეთი) მობილობა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მობილობა ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლაში (უნგრეთი) მობილობა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტები ზურაბ მურაკაშვილი და მანუჩარ გუგეშაშვილი მივლინებულია ბუდეპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლაში (უნგრეთის) 1 წლით ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის გასავლელად.

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნვივერსიტეტსა და ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე აღნიშნული სტუდენტები შესაბამისი პროგრამის დასრულების შემდეგ მიიღებენ ოქსპორდის ბრუკსის უნივერსიტეტისა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხსა და დიპლომს.

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტი ნინო ავჯიშვილი მოვლინებულია ბუდეპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლაში (უნგრეთის) 1 წლით  ინტენსიური ინგლისური კურსის გასავლელად გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლას შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.