ლოიდ ქარჩავას დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ლოიდ ქარჩავას დისერტაციის დაცვა

28 ივნისს 15:00 საათზე გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტი ლოიდ ქარჩავა დისერტაციას დაიცავს. სადისერტაციო თემაა „ბიზნესკომუნიკაციების განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში“.

 

იხილეთ რეზიუმე