დავით მესხიშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დავით მესხიშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის -დავით მესხიშვილის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემაა: “ორგანიზებული დანაშაულობის კრიმინოლოგიური და სისხლისსამართლებრივი დახასიათება საქართველოში“.

 

იხილეთ რეზიუმე