გიორგი თავაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გიორგი თავაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შედგება ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის - გიორგი თავაძის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემაა: „ფილოსოფიური გეოგრაფია. ახალი ფილოსოფიური დისციპლინის დაფუძნების შესახებ“. დისერტაციის დაცვა შედგება 2013 წლის 12 ნოემბერს 17.00 საათზე, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, ფილოსოფიის დარგში საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტის სხდომაზე.