ზვიად ელიზბარაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ზვიად ელიზბარაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ზვიად ელიზბარაშვილის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემაა: სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ბანდიტიზმისათვის” დისერტაციის დაცვა შედგება 2015 წლის 30 იანვარს 17:00 საათზე, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ახალ კორპუსში.