გრიგოლ როაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი & “Links”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრიგოლ როაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი & “Links”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი & “Links”

 

2009 წლის 28 აპრილს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით უნივერსიტეტს სტუმრად ეწვია ბრიტანული საერთაშორისო ორგანიზაცია ლინკს-ის პრეზიდენტი ბატონი დენის სამუტი. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა საქართველოში აკრედიტირებული 7 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტები. შეხვედრის დროს განხილული იქნა საქართველოს კონფლიქტურ ტერიტორიებთან დაკავშირებული საკითხები და საქართველოს როლი კავკასიის რეგიონში. შეხვედრის შედეგად გადაწყდა რომ ერთობლივი თანამშრომლობის საფუძველზე დაიგეგმება ქართველი ახალგაზრდების ერთობლივი ღონისძიებები ოსი და აფხაზი თანატოლების მონაწილეობით. შეხვედრა გაშუქდა მასმედიით.