გია დეკანოზიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გია დეკანოზიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

 

2009 წლის 31 ივლისს 16.00 საათზე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტის  გია დეკანოზიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: «დაკითხვის თანამედროვე პრობლემები სისხლისსამართალწარმოებაში და კრიმინალისტიკაში» (თემის ხელმძღვანელი; პროფესორი აპოლონ ფალიაშვილი).

იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით გია დეკანოზიშვილს მიენიჭა სამართლის დოქტორი აკადემირი ხარისხი.