საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია

2009 წლის 27-28 მაისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა მორიგი ყოველწლიური სტუდენტთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღo ყველა ფაკულტეტის სტუდენტებმა.
 
საუკეთესო გამომსვლელები დაჯილდოვდენ სერტიფიკატებით სემდეგ ნომინაციებში: საუკეთესო კვლევითი ნაშრომი, ორიგინალური კვლევა, საუკეთესო პრეზენტაცია.
 
თეზისები დაიბეჭდა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობაში.