პრეზენტაცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პრეზენტაცია

27 თებერვალს სტუდენტური თვითმმართველობისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია (aesec აიზეკის) ერთობლივი ორგანიზებით უნივერსიტეტში გაიმართა საერთაშორისი გაცვლითი პროგრამების პრეზენტაცია (უკრაინა, რუმინეთი) პრეზენტაციას დაესწრნენ სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები. ასევე დაიგეგმა პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმება გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და საერთაშორისო ორგანიზაცია “აიზეკს” შორის.