კონფერენცია თემებზე: პირის ღრუს ბიოქიმია და მასზე ჰორმონების გავლენა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კონფერენცია თემებზე: პირის ღრუს ბიოქიმია და მასზე ჰორმონების გავლენა

 

2008 წლის 24-25 დეკემბერს მედიცინის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია შემდეგ თემებზე:
  • პირის ღრუს ბიოქიმია და მასზე ჰორმონების გავლენა
  • ევთანაზია
  • შიდსი და ნარკომანია
  • აბორტი და რელიგია
  • კლინიკური ტრანსპლანტაციის ეთიკური პრობლემები
 
კონფერენციაში მონაწილეობდნენ მედიცინის ფაკულტეტის II, III და IV დონის სტუდენტები.
 
კონფერენციის ხელმძღვანელი და ორგანიზატორი – ფაკულტეტის დეკანი, სრული პროფესორი ნინო თხილავა.