“საქართველოს ხვალინდელი დღის პოლიტიკურ-სამართლებრივი ხედვა”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


“საქართველოს ხვალინდელი დღის პოლიტიკურ-სამართლებრივი ხედვა”

2008 წლის 10 ივნისს 17.00 საათზე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის 401 აუდიტორიაში ჩატარდა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტის დავით ლობჟანიძის სასემინარო ნაშრომის “საქართველოს ხვალინდელი დღის პოლიტიკურ-სამართლებრივი ხედვა” პრეზენტაცია,
ხელმძღვანელი – სამართლის დოქტორი, სრული პროფესორი მანანა მოსულიშვილი.
 
სემინარს ესწრებოდნენ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თ.წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის, ქუთაისის უნივერსიტეტისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორები (მანანა მოსულიშვილი, გიორგი ღლონტი, ნუგზარ სურგულაძე, პეტრე დაუთაშვილი, ვაჟა გურგენიძე, გია ქირია, მიხეილ გოგატიშვილი და სხვ).
 
დოქტორანტის სემინარი შეფასდა დადებითად.