სამეცნიერო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამეცნიერო კონფერენცია

2008 წლის 13-14 მაისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტთა მორიგი სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ყველა ფაკუტეტის სტუდენტმა. მუშაოდა 5 სექცია – ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სექცია, ჟურნალისტიკის სექცია, ეკონომიკისა და ბიზნესის მეცნიერებათა სექცია, იურიდიულ მეცნიერებათა სექცია და მედიცინის მეცნიერებათა სექცია.  თეზისები დაიბეჭდა უნივერსიტეტის საგამომცემლო ცენტრში.