მრგვალი მაგიდა თემაზე “ტრეფიკინგი და ახალგაზრდობა”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მრგვალი მაგიდა თემაზე “ტრეფიკინგი და ახალგაზრდობა”

მრგვალი მაგიდა თემაზე “ტრეფიკინგი და ახალგაზრდობა
 
2008 წლის 4 აპრილს “ახალგაზრდობა დანაშაულობის წინააღმდეგ” პროექტის ფარგლებში გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე: “ტრეფიკინგი  და ახალგაზრდობა” რომელსაც უძღვებოდა პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი, დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა. პროექტის მონაწილეებს სოციოლოგიური კვლევის შედეგები გააცნო პროექტის ასისტენტმა ცირა ჭანტურიამ.
მოხსენებით გამოვიდნენ:
 
1. თამთა შაგულაშვილი             თბილისის  ბავშვთა  საკრებულოს წევრი
                                    ქ. თბილისის   137-ე  საჯარო   სკოლის
                                    მე-11   კლასის    მოსწავლე
  თემა:                             “ტრეფიკინგი _ მონობა 21-ე საუკუნეში”
                                    895595785
  
2. ნატალია მაისურაძე              გრ.   რობაქიძის   სახ.   უნივერსიტეტის
                                   იურიდიული  ფაკულტეტის მე-2 კურსის
                                   სტუდენტი
                                   898106904  784134
  თემა:                            “ტრეფიკინგის პრობლემა სამხრეთ კავკასიის
                                   ქვეყნებში”
  
3. სოფო ბარნაბიშვილი              გრ.   რობაქიძის   სახ.   უნივერსიტეტის
                                    იურიდიული  ფაკულტეტის  მე-3  კურსის
                                    სტუდენტი
                                    893927390
  ეკა საათაშვილი                   გრ.   რობაქიძის   სახ.   უნივერსიტეტის
                                    იურიდიული  ფაკულტეტის  მე-3  კურსის
                                    სტუდენტი
                                    898199773
  თემა:                           “ტრეფიკინგი_ახალგაზრდობის “გადარჩენის”
                                  გზა”
 
4. ქეთევან ხუციშვილი              ადამიანთა    ვაჭრობის    (ტრეფიკინგის)
                                    წინააღმდეგ  გამართული  ღონისძიებების
                                    განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო
                                    საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი
                                    877745745
  თემა:                             “ადამიანთა    ვაჭრობის  _  ტრეფიკინგის  
                                    დანაშაულის    სისხლის სამართლებრივი
                                    დევნა”        
  
5. მარინა მესხი                      ადამიანთა    ვაჭრობის    (ტრეფიკინგის)
                                    დაზარალებულთა      და    წამებულთა
                                    სოციალური    დახმარების      ფონდის
                                    ხელმძღვანელი
                                    877931001
  თემა:                             ”ეროვნული რეფერარული მექანიზმი”
 
6. გიორგი ღლონტი                 გრ.  რობაქიძის   სახ.    უნივერსიტეტის
                                    იურიდიული   ფაკულტეტის      სრული
                                    პროფესორი
                                    899582650
  თემა:                             “ადამიანით   ვაჭრობის   (ტრეფიკინგის)
                                    კრიმინოლოგიური         დახასიათება”
 
 
7. თამარ მარდალეიშვილი          მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის
                                   პროგრამის ასისტენტი
  თემა:                            “მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის
                                   მონაწილეობა    ადამიანით     ვაჭრობის
                                   ტრეფიკინგის წინააღმდეგ”
 
8. ია დადუნაშვილი                შრომის    საეთაშორისო  ორგანიზაციის
                                   პროექტი ოფისი კავკასიაში. პროგრამების
                                   კოორდინატორი
                                   899973134  250442
  თემა:                            “შრომითი ტრეფიკინგი, იძულებითი შრომა
                                   და   შრომითი  ექსპლუატაცია;   შრომის
                                   საერთაშორისო            ორგანიზაციის
                                   მონაწილეობა   ტრეფიკინგის  სფეროში”
 
9. ხათუნა ჭითანავა                საქართველოს ახალგაზრდთა    იურისტთა  
                                   ასოციაცია “არა!_ადამიანებით ტრეფიკინგს”
                                   პროექტის კოორდინატორი                    
                                   877437914  936101
  თემა:                             “არასამთავრობო  ორგანიზაციების როლი
                                    ტრეფიკინგთან   ბრძოლაში”
 
დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს: გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა მამუკა თავხელიძემ, ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების თავმჯდომარემ ნანა ნაზაროვამ, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტმა სოფო ასანიძემ, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტმა ნინო ენდელაძემ.
მონაწილეებმა მიიღეს რეკომენდაციები.