„ახალგაზრდობა და ნარკომანია”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


„ახალგაზრდობა და ნარკომანია”

 

მრგვალი მაგიდა თემაზე: ,,ახალგაზრდობა და ნარკომანია
 
2007 წლის 29 თებერვალს ,,ახალგაზრდობა დანაშაულობის წინააღმდეგ”- პროექტის ფარგლებში გაიმართაMმრგვალი მაგიდა თემაზე: ,,ახალგაზრდობა და ნარკომანია” რომელსაც უძღვებოდნენ: პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი, დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა; გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი მამუკა თავხელიძე; ცენტრის მთავარი მეცნიერ-კონსულტანტი, პროფესორი რომან შენგელია. მონაწილეებმა მიიღეს რეკომენდაციები.
 
მოხსენებით გამოვიდნენ:
 
 1. ჯემალ ჯანაშია - გენერალ-მაიორი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. თემა: ,,ნარკოტიკების     უკანონო     ბრუნვასთან   და ნარკომანიასთან ბრძოლისსამართლებრივ-სოციალურიასპექტები   და  პერსპექტივები   დღევანდელ საქართველოში”
 2. მარინა შაქარაშვილი _ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. გრ. რობაქიძის  სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი ქეთევან შავგულიძე  _ ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებათა კანდიდატიგრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
 3. ნინო მამულაშვილი  _ მომავლის სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლე თემა: ,,არტ. თერაპია - მოზარდებში ნარკომანიის პრევენციისდა ნარკოდამოკიდებულთარეაბილითაციის ეფექტური მეთოდი” 
  • ქეთევან აფციაური   _  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის,ჟურნალისტიკისა და მედია  მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის 1 კურსის სტუდენტი.  გრიგოლ  რობაქიძის  უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. თემა:  ,,მედიის როლი ნარკომანიასთან ბრძოლაში”
  • გიორგი მირცხულავა - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-4 დონის სტუდენტი. თემა:   ,,ნარკოტიკების ლეგალიზაციის უპირატესობები აკრძალვასთან შედარებით”
  • ლოლიტა შენგელია - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის სპეციალისტი. თემა: -    ,,ნარკომანიის ზოგადი პრობლემატიკის მიმოხილვა მოზარდებისთვის”
  • თეა ქავთარაძე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-4 დონის სტუდენტი.
   თამარ ქურთაული - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-4 დონის სტუდენტი. თემა: - ,,ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი ასპექტები”
  • მარი ჩხაიძე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-3 დონის სტუდენტი
  ნანა ჯაყელი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-3 დონის სტუდენტი
  ანა კორინთელი  - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-3 დონის სტუდენტი
  თემა: - ,,ნარკომანია, დანაშაულის ზღვარზე მყოფი ავადმყოფობა”
  • ეკატერინე ჩხაიძე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-4 დონის სტუდენტი
  დარინა მუთიძე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-4 დონის სტუდენტი
  თემა: - ,,ნარკომანია და ნარკომანიით დაავადებული ადამიანების კრიმინოლოგიურიდახასიათება”
  • ბექარ ქოჩიაშვილი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის 1 დონის  სტუდენტი
  თემა: - ,,ნარკომანიიის სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები”
  • ამირან მოსულიშვილი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი თემა: - ,,მსუბუქი ნარკოტიკული საშუალებების ლეგასლიზაციის თანხვედრი მოვლენებისაქართველოში”
  • ანა გრიგოლია  - 186-ე სკოლის მე-10-ე კლასის მოსწავლე. თბილისის ბავშვთა საკრებულოს წევრი. თემა: - ,,ნარკომანია დაავადება თუ დანაშაული”
  • აკაკი ჩალათაშვილი - 61-ე საჯარო სკოლის მე-10-ე კლასის მოსწავლე თემა: - ,,ნარკოტიკის ზიანი ადამიანისათვის და მისი პრევენციის გზები”
  • მარინა კვაჭაძე - იურიდიულ მეცნიერებათა  დოქტორი, პროფესორი, გაეროს განვითარების პროექტის,“სახალხო დამცველის  აპარატის გაძლიერების” პროექტის იურიდიული ცენტრის მთავარი ექსპერტი თემა: - ,,კომენტარები საქართველოში ნარკომანიასთან ბრძოლის კანონმდებლობის შესახებ”
  • ირმა მანჯავიძე - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. გაეროს განვითარების პროექტის “სახალხო დამცველის აპარატის გაძლიერების” პროექტის უფლებების დაცვის ცენტრის მთავარი ექსპერტი. თემა: - ,,მოზარდის ფსიქო-სოციალური თავისებურებები და მოტივაცია ნარკოტიკებისმოხმარებისათვის”