სემინარების დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სემინარების დაცვა

2011 წლის 26 ივლისს 11 საათზე 401-ე აუდიტორიაში  სასემინარო თემას დაიცავენ   გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტები:

 

1.      სოფიკო ლოლაძე

თემის სათაური: ”არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია“.  

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი  გიორგი ღლონტი.

 

2.      ირაკლი ლაგვილავა

თემის სათაური: „არალეგალური მიგრაცია საქართველოში“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი  გიორგი ღლონტი.

 

3.      ნოდარ ციხელაშვილი

თემის სათაური: „საკუთარი სიცოცხლის ხელყოფა - თვითმკვლელობა“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი პეტრე დაუთაშვილი.

 

4.      სოფიო ასანიძე

თემის სათაური: ფულის გათეთრების მექანიზმები და ბაზისური სქემები მსოფლიო ეკონომიკასა და საქართველოში“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა.