სატელევიზიო შემოქმედებითი სახელოსნოს თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სატელევიზიო შემოქმედებითი სახელოსნოს თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

თეიმურაზ ფაფერაშვილის შემოქმედებით სახელოსნოში 29 ოქტომბერს ჩატარდა თეორიულ-პრაქტიკული კომფერენცია, რომელიც წარმოადგინა შემოქმედებითი სახელოსნოს II კურსის სტუდენტმა, ნინო აზიკურმა თემით \"თუშეთი\". თემის ავტორი შეეხო თუშეთის წარსულს, აწმყოსა და მომავალს და მის სოციალურ პრობლემებს დღევანდელ სინამდვილეში.