პროფესორი ჰელმუტ შნაიდერი ჩვენს უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროფესორი ჰელმუტ შნაიდერი ჩვენს უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის მოწვევით, კასელის უნივერსიტეტისა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, ცნობილი გერმანელი მეცნიერი ჰელმუტ შნაიდერი, იოჰან გოტფრიდ ჰერდერის სამეცნიერო ფონდის (ბონი, გერმანია) ფინანსური მხარდაჭერით, ა. წ. საგაზაფხულო სემესტრის განმავლობაში, განახორციელებს სამეცნიერო-კვლევით და პედაგოგიურ საქმიანობას. პროფესორი შნაიდერი ლექცია-სემინარებს ჩაატარებს ფილოსოფიასა და სოციოლოგიაში სამივე საგანმანათლებლო საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა).