სამართლის სკოლის დოქტორანტის - მირანდა გურგენიძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის - მირანდა გურგენიძის დისერტაციის დაცვა

2012 წლის 16 მაისს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის - მირანდა გურგენიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „თეოკრატიული პოლიტიკური სისტემის სამართლებრივი რეგულირება“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი მანანა მოსულიშვილი.

 

სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით მირანდა გურგენიძეს მიენიჭა სამართალმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.