სამართლის სკოლის დოქტორანტის - სოფიო ასანიძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის - სოფიო ასანიძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის - სოფიო ასანიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის (ფულის გათეთრების) კრიმინოლოგიური დახასიათება“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა.

 

სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით სოფიო ასანიძეს მიენიჭა სამართალმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.