სემინარის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სემინარის დაცვა

2012 წლის 25 ივლისს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ლოკალური კვლევითი პროექტი დაიცვეს სამართლის სკოლის დოქტორანტებმა:

 

1.       ნიკოლოზ ფიცხელაურმა

თემის სათაური: „ქართული საარბიტრაჟო კანონმდებლობის თავისებურებანი“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ვალერიან ხრუსტალი.

დაცვა შეფასდა 86 ქულით (B)

 

2.       ქეთევან კუხიანიძემ

თემის სათაური: „შვილადაყვანის საქმეთა განხილვა ეროვნულ და საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობის მიხედვით“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ვალერიან ხრუსტალი.

დაცვა შეფასდა 82 ქულით (B)

 

3.       ლია ჭიღლაშვილმა

თემის სათაური: „ქორწინებისა და ოჯახის წარმოშობის ზოგადი მიმოხილვა“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ლილი გელუკაშვილი

დაცვა შეფასდა 86 ქულით (B)