საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა

2011 წლის 4 ივლისს 12  საათზე გაიმართა სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის IV დონი სტუდენტთა საბაკალავრო  ნაშრომების დაცვა.