ოთარ პავლიაშვილის დისერტაციის დაცვა.

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ოთარ პავლიაშვილის დისერტაციის დაცვა.

2011 წლის 4 ივლისს სამართლის სკოლის დოქტორანტმა ოთარ პავლიაშვილმა დისერტაცია დაიცვა. სადისერტაციო თემა  „მკვლელობების კრიმინოლოგიური დახასიათება“ იყო.