საზაფხულო კურსები ინგლისურ ენაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საზაფხულო კურსები ინგლისურ ენაში

ადამიანური კაპიტალის ცენტრი \"HCC\" გთავაზობთ სასწავლო კურსებს ინგლისური ენაში, სამაგისტრო გამოცდების მომზადებასა და ოფისის მენეჯმენტსა და ადმინისტრირებაში. დაწვრილებით იხილეთ აქ.

ბროშურა ახალი OMბროშურა ინგლისურ ენის გასატეხადბროშურა MPTბროშურა SETბროშურა WCMბროშურა ზოგადი ინგლისური