ბექა ხაბაზიშვილი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ბექა ხაბაზიშვილი

ბიზნესისა და მართვის სკოლის IV დონის წარჩინებული სტუდენტი ბექა ხაბაზიშვილი 2011 წლის 1 მარტიდან დაინიშნა შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის ასისტენტთა სამმართველოს ასისტენტის თანამდებობაზე.

 

ბრძანება