დასაქმება, სტაჟირება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დასაქმება, სტაჟირება

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტის ენერგეტიკის მენეჯმენტის სპეციალობის მაგისტრატურის I დონის სტუდენტმა ოთარ ანთიამ მიმდინარე წელს მონაწილეობა მიიღო და გაიმარჯვა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მგრადი განვითარების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტის თანამდებნობაზე.