უნივერსიტეტის მისის პროექტი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უნივერსიტეტის მისის პროექტი

2007 წლის 6 მაის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორმა მიხეილ გოგატიშვილმა წარმოადგინა უნივერსიტეტის მისის პროექტი.