,,პროექტი და პროექტის მენეჯმენტი”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


,,პროექტი და პროექტის მენეჯმენტი”

2010 წლის 10 და 11 აპრილს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდება ვორქშოფი თემაზე ,,პროექტი და პროექტის მენეჯმენტი”. ვორქშოფში მონაწილეობა მიიღებენ ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის სპეციალობის III დონის სტუდენტები.