“ღია სამყარო – 2009”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


“ღია სამყარო – 2009”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი მანანა მოსულიშვილი 2009 წლის 13 მაისიდან 24 მაისამდე, აშშ-ს ფონდის ,,ღია სამყარო” მოწვევით,  იმყოფებოდა ჯორჯიას შტატში “ღია სამყარო – 2009” პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. პროგრამა დაფინანსებული იყო აშშ კონგრესის ბიბლიოთეკის მიერ.
 
ვიზიტის მიზანი იყო გამოცდილების გაზიარება ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: პირადი ურთიერთობების დამყარება; ეკონომიკური ურთიერთობების ხელშეწყობა; დიპლომატიური და სამთავრობო ურთიერთობებისათვის საფუძვლის ჩაყრა; კანონის უზენაესობის მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა; მინდინარე საგანმანათლებლო რეფორმების ხელშეწყობა; საქველმოქმედო და ჰუმანიტარული ძალისხმევების ხელშეწყობა; კულტურული გაცვლებისა და ორგანიზაციული სტრუქტურის ხელშეწყობა.
 
აღნიშნულ პერიოდში შეხვედრები გაიმართა შემდეგ ორგანიზაციებსა და  სასწავლებლებში:
 
  • ჯორჯიას უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა
  • ჯონ მარშალის სამართლის სკოლა
  • დექალბ ქაუნთის სასამართლო
  • ჯორჯია შტატის უზენაესი სასამართლო
  • ჯორჯია შტატის სააპელაციო სასამართლო
              
ძირითადი პროგრამის დაწყებამდე, დელეგაცია 2 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ვაშინგტონში სადაც ფონდის ,,ღია სამყარო” ადგილობრივი ორგანიზაციის მიერ ჩაუტარდათ 2 ლექცია კონსტიტუციურ და პოლიტიკურ საკითხებზე.