თვითმმართველობის არჩევნები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


თვითმმართველობის არჩევნები

2009 წლის 25 სექტემბერს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდნეტთა თვითმმართველობის არჩევნები. არჩევნებში თვითმმართველობის პრეზიდენტის თანამდებობაზე ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის IV დონის სტუდენტმა გაიმარჯვა ლევან გუგუშვილმა.