კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კონკურსის შედეგები

კონკურსის შედეგები
 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე 2009 წლის 30 ივნისს დასრულდა კონკურსი ქართულ-გერმანული საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში (პროგრამა ხორციელდება  გერმანიის ქალაქ ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტთან ერთად) ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში 3 თვიანი სასწავლო კურსის გასავლელად.
 
საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩეული იქნა ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის შემდეგი სტუდენტები:
 
  1. რობაქიძე ლიკა - ბიზნესის ადმინისტრირების III დონე  სტუდენტი;
  2. გუგუშვილი ლევანი - ბიზნესის ადმინისტრირების II დონე სტუდენტი.
 
გამარჯვებული სტუდენტები გერმანიაში გაემგზავრებიან 2009 წლის სექტემბერში 3 თვით. სწავლების პროცესი ფინანსდება გერმანული მხარის მიერ. გერმანული მხარის მიერ გაიცემა აგრეთვე სტიპენდიები, თითოეულ სტუდენტზე 400 ევროს ოდენობით.