,,ფრენშაიზინგი და მისი სამართლებრივი რეგულირება”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


,,ფრენშაიზინგი და მისი სამართლებრივი რეგულირება”

2009 წლის 12 ივნისს 18.00 საათზე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტზე ჩატარდა დოქტორანტ მარი ქოქიაშვილის სადოქტორო ნაშრომის წინასწარი დაცვა თემაზე ,,ფრენშაიზინგი და მისი სამართლებრივი რეგულირება”.

Reklamos internete paslaugos ir SEO kaina