,,ენერგო მენეჯმენტი”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


,,ენერგო მენეჯმენტი”

2009 წლის 16 მარტს USAID-ის მიერ გამოცხადებული იყო საგრანტო კონკურსი ,,ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობის გაუმჯობესების” (ECI) შესახებ.
 
კონკურსში საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებს შორის მონაწილეობას იღებდა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.
2009 წლის 14 მაისს გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა მიიღო ოფიციალური წერილი USAID-გან, სადაც აღნიშნული იყო საგრანტო კონკურსში გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამარჯვების შესახებ.
 
უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი იყო პროექტი კონცენტრაცია ენერგეტიკის მენეჯმენტში” მაგისტრატურის დონეზე.
 
პროექტის განხორციელება დაიწყება საგრანტო ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და გაგრძელდება 2010 წლის 20 აგვისტომდე.