ახალციხის ინსტიტუტი & გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ახალციხის ინსტიტუტი & გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

2009 წლის 21 მარტს გრიგოლ რობაქიძისა სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა შეხვედრა ახალციხის ინსტიტუტისა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტურ თვითმმართველობებს შორის, შეხვედრაზე განხილული იქნა თნამშრომლობისა და სამომავლო ურთიერთობების პერსპექტივები, შეხვედრის დასასრულს გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი ორ სტუდენტურ თვითმმართველობას შორის.

მემორანდუმს ხელი მოაწერეს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მხრიდან სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტმა გიორგი ხუროშვილმა და ახალციხის ინსტიტუტის სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტმა ლევან გელაშვილმა.