მასტერ-კლასი (თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მასტერ-კლასი (თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები)

2009 წლის 6 მარტს სტუდენტური თვითმმართველობისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია “საქართველოს გაერთიანებული ახალგაზრდობის” ერთობლივი ორგანიზებით, უნივერსიტეტში გაიმართა მასტერ-კლასი “თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლებში” მასტერ-კლასს უძღვებოდა ექსპერტი მენეჯმენტის საკითხებში (სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი) თემურ თორდინავა. მასტერ კლასს დაესწრნენ იურიდიული და ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტების სტუდენტები.