მარკეტინგული კვლევა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მარკეტინგული კვლევა

ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის II დონის სტუდენტებმა მოამზადეს პროექტები ”მარკეტინგის საფუძვლებში”, სადაც არის განხორციელებული მსოფლიო და ქართული ბიზნესების მარკეტინგული კვლევა.