ევროპული სამართლის ფაკულტეტების ასოციაცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ევროპული სამართლის ფაკულტეტების ასოციაცია

2009 წლის იანვარში გროგილ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა მიიღო ოფიციალური შეტყობინება მასზედ, რომ იგი გახდა ევროპული სამართლის ფაკულტეტების ასოციაციის სრული წევრი, რის შედეგადაც უნივერსიტეტს შესაძლებლობა ეძლევა მიიღოს მონაწილეობა ამ ასოციაციის მიერ გამართულ კონფერენციებსა და სემინარებში და იყოს პრივილეგირებული პარტნიორი მათ პროექტებში.