მასტერკლასი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მასტერკლასი

2008 წლის 17 დეკემბერს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მიმართულების საბაკალავრო პროგრამის IV დონის სტუდენტებისათვის პროფესორმა ელენე გაბუნიამ ჩაატარა მასტერკლასი ამერიკულ ლიტერატურაში.