საინფორმაციო შეხვედრა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საინფორმაციო შეხვედრა

2008 წლის 10 დეკემბერს შიდსის ცენტრისა და სტუდენტური თვითმმართველობის ერთობლივი ინიციატივით უნივერსიტეტში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა შიდსის და მისი პრევენციიის შესახებ, შეხვედრას დაესწრო უნივერსიტეტის 50-მდე სტუდენტი რომელთაც დაურიგდათ შესაბამისი ბუკლეტები აივ ვირუსის გავრცელებისა და მისი პრევენციის შესახებ.
სტუდენტური თვითმმართველობა შემდგომშიც გეგმავს გააგრძელოს თანამშრომლობა შიდსის ცენტრთან.